Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Menghidupkan Semula Warisan Milik Negara

Menghidupkan semula warisan milik negara 2.PNG

Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi / Foto : Mohammad Hatral Hazmi Awang Abdul Hamid

BERAKAS, Rabu, 9 November. - Penerbitan Buku Koleksi Irama dan Lagu O Kanak-Kanak pada tahun 2021 yang menghimpunkan 56 buah lagu kanak-kanak tradisi telah memangkin kepada kesedaran untuk terus menghidupkan semula warisan milik negara ini.

Kesedaran ini sememangnya tidak lepas daripada melihat akan kepentingan lagu kanak-kanak tradisi terhadap pembentukan keperibadian yang luhur dalam kalangan masyarakat. Pendidikan moral sebaiknya ditanamkan sejak kecil lagi untuk membentuk bangsa berkeperibadian yang baik.

Perkara tersebut ditegaskan oleh Setiausaha Tetap (Kesukanan) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud pada Majlis Nyanyian Kanak-Kanak Tradisi Brunei : Sembang Kreatif berlangsung di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , Berakas hari ini.

Menurut Pengiran Mohammad Amirrizal, salah satu cara efektif dalam mendidik dan mengajarkan nilai moral serta murni terhadap anak adalah menerusi lagu kanak-kanak tradisi.

“Lagu kanak-kanak tradisi dipercayai dapat dijadikan sebagai salah satu medium untuk memudahkan anak-anak menyerap nilai murni dan pesan moral yang terdapat dalam lagu kerana lagu kanak-kanak tradisi itu sendiri memiliki makna yang amat luhur.

“InsyaaAllah, pada hari ini kita berpeluang mempelajari dan memahami makna lagu kanak-kanak yang sarat akan pesan moral kehidupan ini melalui perbincangan mengenai falsafah dan edukasi yang akan disampaikan sebentar lagi," ujarnya.

Pengiran Mohammad Amirrizal menekankan peri pentingnya fungsi lagu kanak-kanak ini sewajarnya perlu diangkat dalam dunia pendidikan.

Pendidikan itu, jelasnya, tidak hanya sekadar sebagai sarana untuk memberikan ilmu pengetahuan sahaja tetapi juga dapat digunakan sebagai wasilah untuk menanamkan budaya serta membentuk akhlak, sifat dan sosialisasi.

“Tambahan lagi, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga telah memberikan kemudahan dan ruang yang luas dalam memvariasikan penyebaran lagu kanak-kanak dengan lebih efisien dan pantas," katanya lagi.

Terdahulu, Pengiran Mohammad Amirrizal menyatakan pelaksanaan Festival Sastera dan Seni Budaya Melayu Brunei dipergiatkan lagi dengan mengikhtiarkan penyebarluasan salah satu khazanah kita, iaitu lagu kanak-kanak tradisi.

Lagu kanak-kanak tradisi Brunei tidak dinafikan turut menyumbang kepada pemartabatan bahasa Melayu di negara ini yang secara tidak langsung juga mampu mengangkat dan menjulang lagi jati diri bangsa Melayu.

Jelasnya, upaya DBP dalam memperkasakan bahasa Melayu tanpa penat lelah ini sewajarnya kita sokong dan kukuhkan dengan sama-sama memberikan dukungan yang padu baik dari segi tenaga mahupun pemikiran agar usaha ini secara berterusan dipertingkatkan.

“Apa yang pasti, kerjasama sinergi dari pelbagai pihak melalui Pendekatan Senegara (Whole of Nation Approach) juga akan menghasilkan impak yang maksimal terhadap kelangsungan penggunaan bahasa Melayu sebagai jentera pembangunan tamadun bangsa," tambahnya lagi.

Sementara itu, Pemangku Pengarah DBP, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab dalam alu-aluannya antara lain menyatakan, DBP secara berterusan mendayaupayakan pemerkasaan bahasa Melayu melalui pelestarian dan penyebarluasan seni budaya di negara ini.

Salah satu usaha pelestarian adalah apabila DBP menerusi Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan berjaya mengumpulkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei dan seterusnya diterbitkan dalam Buku Koleksi Irama dan Lagu O Kanak-Kanak pada bulan September 2021.

Upaya melestarikan dan menyebarluaskan seni lagu kanak-kanak ini tidak terhenti kepada pendokumentasian sahaja, tetapi terus dikukuhkan lagi usaha ini dengan menyebarluaskan seni lagu kanak-kanak agar lebih dikenali dandihayati oleh semua kalangan masyarakat bukan sahaja di peringkat negara malah peringkat serantau mahupun antarabangsa.

Kegiatan Nyanyian Kanak Kanak Tradisi Brunei diangkat sebagai kegiatan yang disuguhkan untuk membarigakan secara meluas lagi lagu kanak-kanak tradisi Brunei melalui pelaksanaan Sembang Kreatif, Peraduan Mencipta Video Animasi Lagu Kanak-Kanak, Pertandingan Sketsa, Kuiz dan Pertandingan Kugiran," ujarnya.

“Kita mengetahui bahawa lagu kanak-kanak tradisi dicipta tidak hanya sekadar berbentuk hiburan semata-mata tetapi seni dan lirik lagu yang dicipta mempunyai nilai pengajaran dan moral yang tinggi di dalamnya.

“Inisiatif mengadakan Nyanyian Kanak-Kanak Tradisi Brunei : Sembang Kreatif pada hari ini adalah amat bertepatan untuk mendidik dan memberikan kefahaman mengenai seni lagu kanak-kanak tradisi Brunei secara terperinci kepada masyarakat.

“Dengan mengangkat isi perbincangan mengenai falsafah dan edukasi lagu kanak-kanak tradisi Brunei yang akan disampaikan oleh Dato Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakyr, merupakan salah seorang pencipta lagu kanak-kanak tradisi ini akan dapat mencerahkan minda masyarakat bagi memangkin masyarakat untuk turut sama berperanan dalam mengembangluaskan seni lagu kanak-kanak agar khazanah bangsa ini akan tetap terus diwarisi dan dipelihara," katanya lagi.

Sembang Kreatif dilaksanakan dalam konsep bicara yang disampaikan oleh Pembicara, Dato Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakyr (Imbi), mantan Pengarah DBP dengan membincangkan mengenai falsafah dan edukasi lagu kanak-kanak tradisi Brunei.

Manakala Pensyarah Universiti Brunei Darussalam, Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff (Zefri Ariff Brunei) juga Penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2011 selaku moderator pada majlis berkenaan.

Antara objektif Sembang Kreatif ini dilaksanakan adalah untuk menyebarluaskan ilmu mengenai lagu kanak-kanak tradisi Brunei agar khazanah ini tetap relevan dan dikenali oleh masyarakat.

Selain itu, memberikan nilai dan manfaat ilmu lagu kanak-kanak tradisi Brunei kepada masyarakat; serta mencerahkan minda masyarakat untuk mendalami dan memahami kepentingan seni lagu kanak-kanak tradisi Brunei.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 11/12/2022 2:36 PM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 11/12/2022 2:36 PM by Nisbah Binti Hj Merusin