Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Cabaran Dalam Dunia Penerbitan Dikongsikan

Oleh : Khartini Hamir / Foto : Azmah Haji Ahad

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 11 April. - Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa (KABSBM) anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Brunei melalui Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diadakan secara maya melalui penstriman platform Facebook, 'DBP Brunei' dan aplikasi Zoom, di sini.

Siri Pembentangan kali Ke-6 ini menampilkan pemakalah dari Singapura, iaitu penulis dan penerbit Helang Books, Nor Hidayah Amin, yang juga seorang penyelidik bebas, dipengerusikan oleh Penolong Ketua Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan, DBP Brunei, Dayang Ruhana binti Radin.

Kongres kali ini mengupas tajuk, 'Dari Kota Singa, Helang Terus Menyongsong Angin : Isu dan Cabaran Mengantarabangsakan Budaya Lokal Melalui Dunia Penerbitan Melayu', yang membincangkan usaha-usaha pengantarabangsaan budaya, warisan dan bahasa Melayu di Singapura melalui penerbitan bahan-bahan dengan isi kandungan tentang dunia Melayu oleh Helang Books, sebuah penerbit kecil bebas.

Pembentangan turut mengetengahkan dengan lebih lanjut mengenai budaya penerbitan buku berbahasa Melayu di Singapura, khususnya karya penulisan beliau sendiri, selain turut menceritakan cabaran yang dihadapi juga berjaya diatasi untuk menjadi satu nama yang diakui, dalam dunia penerbitan di Singapura dan sejarah latar belakang ringkas mengenai penerbitan buku, di Singapura.

Pemakalah juga mengongsikan sejarah mengenai Pusat Penerbitan dan Percetakan di Singapura, bermula sejak awal tahun 1800; Pendidikan Aliran Bahasa Melayu di Singapura; Pelaksanaan beberapa dasar oleh Kerajaan Singapura melalui tiga pendekatan ideologi dan untuk kelangsungan; Kemerosotan Bahasa dan Budaya Melayu; dan Pencapaian Helang Books sedari memulakan perjalanannya dalam dunia penerbitan buku, pada tahun 2010 hingga sekarang.

Kira-kira 146 pelayar menghadiri KABSBM secara maya, yang terdiri daripada Pemangku Pengarah DBP Brunei, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab; Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan; para pemakalah dari dalam dan luar negara; rakan-rakan strategik DBP; juga para pencinta bahasa, sastera dan budaya dari dalam juga luar negara.

Penyelenggaraan KABSBM dengan tema utama, 'Bahasa Jiwa Bangsa' ini turut didukung bersama oleh rakan-rakan strategik DBP, iaitu Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Majlis Belia Brunei (MBB), ASTERAWANI Brunei dan Kumpulan Putra Seni (KPS).

KABSBM dilaksanakan secara bersiri, mulai 16 Mac hingga 22 Jun 2022, dengan pembentangan kertas kerja dua kali seminggu, iaitu setiap Isnin dan Rabu.

Di samping itu, kongres ini juga, antara lain berobjektif untuk menggabungkan pakar-pakar bahasa, sastera dan budaya di peringkat antarabangsa juga tanah air, dalam upaya untuk berkongsi pengetahuan, ilmu dan gagasan melalui dinamika pengetahuan, pengalaman juga tingkat kepakaran tertentu.

Seramai 23 pembentang makalah, yang terdiri daripada tiga makalah ucaptama dan 20 makalah iringan, dijadualkan untuk membentangkan kertas kerja masing-masing sepanjang KABSBM ini diadakan.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 4/12/2022 9:04 AM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 4/12/2022 9:04 AM by Nisbah Binti Hj Merusin