Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Bengkel Ke Arah Pencarian Maklumat Tepat, Sahih

Oleh : Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi / Foto : Ihsan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 25 April. - Kepesatan perkembangan internet khususnya dalam era teknologi maklumat pada ketika ini menjadikan kebanyakan perkara menjadi lebih mudah dan cepat untuk diperoleh khususnya dalam mencari pelbagai sumber maklumat.

Walaupun demikian, dengan adanya sumber maklumat yang meluas ini, adalah sukar untuk menilai sama ada maklumat yang diperoleh itu adalah betul dan boleh dipercayai.

Justeru, perpustakaan memainkan peranan penting sebagai sebuah institusi penyedia maklumat dan bertanggungjawab dalam mendidik dan memberikan pengetahuan kepada orang ramai.

Malah memudah cara yang betul untuk mendapatkan maklumat dan menggunakan maklumat berkenaan untuk membantu dalam apa jua keperluan mereka.

Sehubungan itu, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Unit Rujukan Umum dan Sumber Elektronik mengendalikan buat julung kalinya mengadakan Bengkel Literasi Maklumat diruang bacaan, unit tersebut, baru-baru ini.

Seramai 20 pelajar IBTE Sultan Saiful Rizal telah mengikuti bengkel selama dua hari dengan tunjuk ajar daripada fasilitator bengkel terdiri pustakawan-pustakawan unit tersebut.

Bengkel antara lain bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam pencarian maklumat dengan lebih tepat, mudah dan cepat.

Ia juga dapat membantu pengguna untuk berfikir secara rasional dalam mencari dan mendapatkan maklumat yang relevan, efisien dan tepat.

Setentunya harapan pihak Perpustakaan DBP dengan adanya bengkel seumpama ini akan dapat membantu terutama sekali golongan pelajar yang banyak melaksanakan penyelidikan untuk kertas kerja atau tugasan yang diberikan semasa pembelajaran.

Selain itu, dapat melahirkan masyarakat yang berkemahiran dalam literasi maklumat yang akan dapat membantu untuk menghasilkan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran sejajar dengan Wawasan Brunei 2035.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 4/26/2022 9:13 AM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 4/26/2022 9:13 AM by Nisbah Binti Hj Merusin