Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Kepentingan Tulisan Jawi Pada Papan Tanda

‚ÄčKepentingan tulisan Jawi pada papan tanda 3.PNG

Oleh : Khartini Hamir / Foto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 18 Mei. - Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa (KABSBM) anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Brunei melalui Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diteruskan lagi secara maya melalui penstriman platform Facebook, 'Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei' dan aplikasi Zoom.

Kepentingan tulisan Jawi pada papan tanda 2.PNG

Siri kongres kali ke-13 kali ini mengupas aspek bahasa dengan tajuk, 'Papan Tanda di Negara Brunei Darussalam : Jawi dan Terjemahan', yang menampilkan pemakalah dari Negara Brunei Darussalam, iaitu Pemangku Timbalan Pengarah DBP Brunei, Dayang Hajah Sariani binti Haji Ishak dan Pegawai Bahasa DBP Brunei, Awang Raieham bin Mohd. Salleh serta dipengerusikan oleh Pegawai Bahasa DBP Brunei, Dayang Hajah Norati binti Bakar.

Antara yang dihuraikan, penggunaan tulisan Jawi yang dimestikan pada papan tanda di setiap bangunan kerajaan dan badan perniagaan, termasuk papan nama, kepala surat, papan kenyataan, poster, iklan, kain rentang, nama dan tanda jalan di Negara Brunei Darussalam, seperti kenyataan dalam Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil. 21/1988.

Selain itu, beberapa isu dan cabaran juga dihuraikan dalam pembentangan kali ini, antaranya kewujudan kepelbagaian nama premis perniagaan yang terlebih kreatif dan bercampur aduk, terutama pada nama premis perniagaan.

Seramai 142 pelayar menghadiri siri kongres tersebut secara maya, terdiri daripada Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Haji Mohd. Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan; Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), KKBS, Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah; Pemangku Pengarah DBP Brunei, Awang Suip bin Haji Abd. Wahab serta para pemakalah dari dalam dan luar negara, rakan-rakan strategik DBP, pegawai-pegawai kanan kerajaan, serta para pencinta bahasa, sastera dan budaya dari dalam serta luar negara.

Penyelenggaraan KABSBM dengan tema utama, 'Bahasa Jiwa Bangsa' ini juga turut didukung bersama oleh rakan-rakan strategik DBP, iaitu Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Majlis Belia Brunei (MBB), ASTERAWANI Brunei dan Kumpulan Putra Seni (KPS).

KABSBM dilaksanakan secara bersiri, mulai 16 Mac hingga 22 Jun 2022 dengan pembentangan kertas kerja dua kali seminggu, iaitu setiap hari Isnin dan Rabu.

Kongres ini juga antara lain berobjektif untuk menggabungkan pakar-pakar bahasa, sastera dan budaya di peringkat antarabangsa serta tanah air, dalam upaya untuk berkongsi pengetahuan, ilmu, dan gagasan melalui dinamika pengetahuan, pengalaman serta tingkat kepakaran tertentu.

Sementara itu, seramai 23 pembentang makalah, yang terdiri daripada tiga makalah ucaptama dan 20 makalah iringan dijadualkan untuk membentangkan kertas kerja masing-masing sepanjang KABSBM.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 5/19/2022 3:27 PM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 5/19/2022 3:27 PM by Nisbah Binti Hj Merusin