Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Bahasa Melayu Mempunyai Pelbagai Varian, Penamaannya

​Berita dan Foto : Noraisah Haji Muhammed

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Jun. - Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa (KABSBM) dilaksanakan secara bersiri, mulai 16 Mac hingga 22 Jun 2022, dengan pembentangan kertas kerja dua kali seminggu, setiap Isnin dan Rabu.

Sehubungan itu, siri pembentangan kali ke-22 menampilkan pemakalah dari Indonesia, Guru Besar, Bidang Linguistik, Universitas Mataram, Prof. Dr. Mahsun M.S.

Kongres dipengerusikan oleh Pemangku Pengarah, Dewan Bahasa Pustaka (DBP) Brunei, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab.

Antara lain kongres mengupas aspek kebahasaan dengan tajuk 'Menduniakan Bahasa Melayu : Peluang dan Tantangannya'.

Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang sangat penting kerana rekonstruksi bahasa purba Austronesia mempunyai bukti sebagai pendukung bahasa, antara yang dihuraikan pada kongres itu.

Pembentangan turut menyatakan, bahawa bahasa Melayu mempunyai pelbagai varian dan penamaannya, mengikut kemajmukan penuturnya. Itu merupakan keadaan secara ekologi, penting dalam mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu.

Bahasa Melayu juga tidak kurang hebat, berbanding dengan bahasa Inggeris kerana bahasa Melayu turut digunakan sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional, dalam beberapa buah negara, termasuk di Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Pada tahun 2015, keadaan bahasa Melayu di peringkat dunia antarabangsa memiliki 174 pusat pembelajaran dan penyebarannya ke 45 buah negara.

Kongres dilayari oleh seramai 161 pelayar secara maya, terdiri daripada Pemangku Timbalan Pengarah DBP, Dayang Hajah Sariani binti Haji Ishak, para pemakalah dari dalam dan luar negara, rakan-rakan strategik DBP, pegawai-pegawai kanan kerajaan, serta para pencinta bahasa, sastera dan budaya dari dalam dan luar negara.

Objektif kongres, antara lain untuk menggabungkan pakar-pakar bahasa, sastera dan budaya di peringkat antarabangsa dan tanah air, dalam upaya untuk berkongsi pengetahuan, ilmu serta gagasan melalui dinamika pengetahuan, pengalaman dan tingkat kepakaran tertentu.

KABSBM anjuran DBP Brunei melalui Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu diadakan secara maya melalui penstriman platform Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei serta aplikasi Zoom.

Penyelenggaraan KABSBM dengan tema utama, 'Bahasa Jiwa Bangsa' itu turut didukung bersama rakan-rakan strategik DBP, Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Majlis Belia Brunei (MBB), ASTERAWANI Brunei dan Kumpulan Putra Seni (KPS).

Seramai 23 pembentang makalah, terdiri daripada tiga makalah ucaptama dan dua puluh makalah iringan dijadualkan untuk membentangkan kertas kerja masing-masing sepanjang KABSBM.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 6/21/2022 10:11 AM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 6/21/2022 10:11 AM by Nisbah Binti Hj Merusin