Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Bersama Melestarikan, Memperkasakan Bahasa Melayu

Bersama melestarikan, memperkasakan bahasa Melayu 2.PNG

Oleh: Haniza Abdul Latif / Foto: Dk. Nur Hafilah Pg. Osman

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 6 Julai. - Bulan Bahasa dianjurkan bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan jati diri bangsa; memupuk rasa kepemilikan bersama terhadap bahasa Melayu; memasyarakatkan bahasa Melayu melalui keikutsertaan orang ramai serta menggemakan dan menyemarakkan Sambutan Bulan Bahasa ke seluruh negara.

Sehubungan itu, Majlis Sambutan Bulan Bahasa pada tahun ini diadakan secara hibrid, iaitu secara fizikal di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Berakas, manakala secara maya melalui aplikasi Zoom dan penstriman langsung menerusi media sosial Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis dan seterusnya melancarkan Sambutan Bulan Bahasa 2022, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad.

Majlis Sambutan Bulan Bahasa 2022 dimulai dengan bacaan Selawat Tafrijiyyah secara beramai-ramai yang dipimpin oleh Awang Mohammad Hardi bin Mahdeli, diikuti dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat.

Seterusnya, bacaan Ikrar Bahasa yang dipersembahkan oleh pegawai dan kakitangan DBP, diketuai oleh penerima Anugerah Duta Bahasa 2015, Awang Irwan Rino bin Nordin.

Majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan oleh Pemangku Pengarah DBP, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab selaku Pengerusi Majlis, yang antara lain berkata, sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara ini, DBP akan terus berjuang memperkasakan bahasa Melayu.

Tambahnya, selari dengan upaya kita beradaptasi dengan situasi masa kini, DBP juga mengoptimumkan penggunaan platform digital dalam memastikan pemasyarakatan bahasa Melayu menembusi jangkauan luas.

Dalam erti kata ujarnya, seluruh masyarakat dan khalayak dapat turut sama menjiwai Bulan Bahasa.

Tanpa dukungan masyarakat menurutnya, Bulan Bahasa tidak akan bergerak jauh dan malah, peranan setiap individu itu perlu dipertingkatkan sebagai tanggungjawab sosial.

Melestarikan dan memperkasakan bahasa Melayu tekannya, memerlukan sifat dedikasi, umpamanya menyerlahkan dan menguasai penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar dalam media massa serta persuratan Melayu.

Penguasaan bahasa Melayu baku/standard jelasnya lagi, perlu dikuasai sebaik mungkin sebagai bahasa ilmu yang bernilai intelek dan berupaya diketengahkan secara global.

Oleh itu menurutnya, generasi penerus memainkan peranan besar dan sewajarnya memiliki semangat, jiwa besar, serta keiltizaman yang tinggi agar mampu menjadi perancang yang mempunyai perspektif dan sudut pandang strategi dalam memastikan kedayatahanan dan kedaulatan bahasa Melayu.

Majlis seterusnya disusuli dengan ucapan Perasmian Sambutan Bulan Bahasa 2022 dan Kegiatan-kegiatan Sepanjang Tahun 2022 serta Pelancaran Buku-buku Terbaharu oleh tetamu kehormat majlis.

Sebanyak empat buah buku baharu dilancarkan, iaitu Dinamika Bahasa Melayu Jilid I; Istilah Kekerabatan Dialek Melayu Kedayan; Riak Bahasa Bil. 29; dan Buku Mini Bahasa Melayu Brunei Edisi ke-9.

Majlis juga diserikan lagi dengan persembahan Deklamasi Sajak oleh mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Dayang Nur Faizah binti Mohamad Khairol Azmi, dengan sajak berjudul "Siapa Aku?" nukilan Mataim Bakar, diikuti dengan Syarahan Bahasa Melayu berjudul "Memperkasa Bahasa Melayu: Sebuah Perjuangan Abadi" yang disampaikan oleh Elit Budaya, Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid.

Majlis berakhir dengan penyampaian cenderamata oleh tetamu kehormat majlis kepada penyampai Syarahan Bahasa, para hakim peraduan dan pendeklamator sajak.

Seterusnya, penyampaian hadiah kepada para pemenang Peraduan Sayembara Penulisan Novelet, Peraduan Menulis Folklor Tujuh Puak, dan Peraduan Menulis Buku Bergambar.

Bagi Sayembara Penulisan Novelet, penghormatan pertama disandang oleh Awang Pudarno bin Binchin dengan buku berjudul 'Puteri Kukachin'; manakala penghormatan kedua dimenangi oleh Dayang Liyana binti Haji Julay dengan buku berjudul 'Hadiyatul Haramain'; dan penghormatan ketiga diberikan kepada Awangku Md. Nur Safiuddin bin Pengiran Haji Harun dengan buku berjudul 'Su.Ria'.

Sementara itu, bagi Peraduan Menulis Folklor Tujuh Puak pula, penghormatan pertama dimenangi oleh Dayang Hajah Armah binti Haji Bair dengan buku berjudul 'Si Belalong dengan Naga'; disusuli penghormatan kedua oleh Dayang Norhairunissa Radhiah binti Haji Bini dengan buku berjudul 'Asal Mulanya Kuala Belalong Ambuk Tunggal' dan penghormatan ketiga diberikan kepada Awangku Md. Nur Safiuddin bin Pengiran Haji Harun dengan buku berjudul 'Pangku Basman'.

Manakala, bagi Peraduan Menulis Buku Bergambar, penghormatan pertama diberikan kepada Awang Muhamad Norhadi bin Ibrahim dengan buku berjudul 'Ziqri dan Si Tenggiling'; diikuti penghormatan kedua diberikan kepada Awangku Md. Nur Safiuddin bin Pengiran Haji Harun dengan buku berjudul 'Nasihat Ibu Kepada Jimin'; dan Awang Muhamad Najmuddin bin Mohammad diberikan penghormatan ketiga dengan buku berjudul 'Kisah A, E, I, O, U'.

Tema Bulan Bahasa 2022 masih mengekalkan tema pada tahun lepas, iaitu 'Memperkasakan Bahasa Melayu'.

Turut hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS); Timbalan Setiausaha Tetap KKBS, ketua-ketua jabatan, para pegawai kanan, mantan Pengarah DBP, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara (The SEA Write Award), rakan strategik DBP, aktivis bahasa, sastera dan budaya, serta para pensyarah dan mahasiswa mahasiswi institusi pengajian tinggi.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 7/7/2022 10:35 AM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 7/7/2022 10:37 AM by Nisbah Binti Hj Merusin