Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

PERTANDINGAN MEREKA BENTUK POSTER TEMBURONG PERMATA HIJAU

​Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Dengan hormat sukacita memaklumkan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Bahagian Perpustakaan sedang menganjurkan Pertandingan Mereka Bentuk Poster yang bertemakan Temburong Permata Hijau.

Pertandingan ini dibukakan kanak-kanak yang berumur di antara 8-12 tahun, rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam. Tarikh akhir menghantar penyertaan adalah pada 7 Mac 2021 melalui e-mel ke alamat perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi ditalian 5221281/2235501 sambungan 504 atau melalui hotline +673 8266880.


Attachments
Created at 2/22/2021 4:46 PM by Abdul Hanif Bin Hj Moksin
Last modified at 2/22/2021 4:52 PM by Abdul Hanif Bin Hj Moksin