Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
Pertandingan Menulis Ulasan Buku Terbitan DBP
12 Dec 2020
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
 
Dengan hormat sukacita memaklumkan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Bahagian Perpustakaan sedang menganjurkan Pertandingan Menulis Ulasan Buku Terbitan DBP.

Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam yang berumur 12 tahun ke atas. 

Tarikh akhir menghantar penyertaan adalah pada 25 Januari 2021 melalui e-mel ke alamat perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang bit.ly/dbpulasanbuku atau dengan menghubungi ditalian 2235501 sambungan 504 atau melalui hotline +673 8266880.

Dewan Bahasa dan Pustaka
Bahagian Perpustakaan
Laman Sesawang: www.librarybrunei.gov.bn/library/dbp
Instagram: @dbplibrarybsb
Telefon: +673 2235501


Attachments