Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Penerbitan dan Pemasaran

PENGENALAN


Bahagian ini mencakupi dua skop obligasi utama iaitu; 

 1. Penerbitan dan 
 2. Pemasaran. 

STRUKTUR B4.jpg
Penerbitan merupakan satu usaha budaya dan hasil penerbitan buku, majalah, jurnal, bahan rampaian dan seumpamanya menjadi rekod budaya yang bernilai. Penerbitan juga merupakan salah satu dasar penubuhan dan bidang-bidang utama DBP bagi menentukan dan meningkatkan penerbitan dan pengeluaran buku, majalah dan jurnal. Pemasaran secara umumnya mengendalikan hasil jualan buku, majalah dan jurnal DBP yang telah diterbitkan.

Bahagian ini terbahagi kepada lima unit:

 1. Unit Buku
 2. Unit Majalah dan Jurnal
 3. Unit Rampaian
 4. Unit Penyemak
 5. Unit Pemasaran, Seranta dan Perhubungan Awam

FUNGSI DAN PERANAN


 1. Memikul tanggungjawab urusan penerbitan buku, majalah, jurnal dan  penerbitan rampaian seperti buku program , risalah, jurnal, borang, sijil yang diusahakan oleh bahagian-bahagian di jabatan ini dari proses awal hingga akhir penerbitan termasuk memantau kualiti penerbitan mengikut penentuan yang ditawarkan di samping memberikan kerjasama untuk mengendalikan projek penerbitan buku dan bahan rampaian dengan kementerian atau jabatan luar;
 2. Merancang penentuan spesifikasi bahan penerbitan DBP untuk dibukakan tawaran kepada pencetak dan menyediakan surat lantikan bagi pencetak yang terpilih;
 3. Bertanggungjawab menguruskan hal-hal kewangan yang berkait dengan bayaran royalti dan honorarium penulis, pembayaran kerja-kerja penerbitan kepada syarikat pencetak;
 4. Menguruskan ihsan bahan penerbitan untuk bahagian dan jabatan yang berkenaan;
 5. Menjalinkan kerjasama strategis penterjemahan dan penerbitan buku dengan institusi pendidikan dan agensi penerbitan dalam dan luar negara; dan
 6. Urus Setia Pesta Buku Brunei dari segi perancangan dan penerbitan.

UNIT-UNIT


Unit Buku


Cawangan:

Unit ini terbahagi kepada dua cawangan:

 1. Cawangan Buku Ilmiah/Sastera Dewasa
  • Memfokuskan penerbitan buku ilmiah khusus sasaran pembaca institusi pengajian tinggi dan golongan profesional dalam pelbagai bidang ilmu terutama hasil kajian tesis. Sastera Dewasa merujuk penerbitan buku sastera kreatif dan bukan kreatif.
 2. Cawangan Buku Umum/Sastera Kanak-Kanak
  • Memfokuskan penerbitan buku umum yang meliputi buku Bruneiana (tentang Brunei) dalam bidang sejarah, politik, budaya, agama Islam dan seumpamanya, warisan bangsa Melayu, buku terjemahan/adaptasi dari bahasa antarabangsa ke dalam bahasa Melayu dan buku karya asli yang berbentuk infokreatif. Sastera Kanak-Kanak merujuk penerbitan buku cerita kanak-kanak.
Tanggungjawab:
 • Mengendalikan proses atur huruf dari penerimaan manuskrip bersih hingga terbit sesebuah buku.
 • Merancang penentuan spesifikasi bahan penerbitan buku untuk dibukakan tawaran kepada pencetak dan menghubungi pencetak yang berjaya untuk proses cetak dan mengeluarkan surat lantikan.

Unit Majalah/Jurnal


Tanggungjawab:

 • Mengendalikan proses awal hingga akhir penerbitan majalah dan jurnal yang merangkumi terbitan Majalah Mekar, Majalah Juara Pelajar, Majalah Bahana, Jurnal Beriga, Jurnal Pangsura dan Jurnal Bahasa.
 • Merancang penentuan spesifikasi bahan penerbitan majalah dan jurnal untuk dibukakan tawaran kepada pencetak dan menghubungi pencetak yang berjaya untuk proses cetak dan mengeluarkan surat lantikan.

Unit Rampaian


Cawangan:

Unit ini terbahagi kepada dua cawangan:

Cawangan Rampaian


Memfokuskan penerbitan bahan-bahan rampaian seperti buku program, risalah, sijil, borang, poster dan terbitan lain yang diterima sama ada daripada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan bahagian-bahagian di jabatan ini, mahupun daripada kementerian dan jabatan luar yang memerlukan bantuan

Cawangan Hak Cipta, Royalti dan Perlesenan


Hak cipta diwujudkan untuk memberi perlindungan hak cipta karya penulis dari sebarang eksploitasi dan plagiat.  Sebagai tanda apresiasi, royalti dan honorarium dicipta untuk pemberian sagu hati kepada pengkarya atas hasil kerja yang disumbangkan.

Tanggungjawab:

 • Mengendalikan penyerlarasandan perancangan kerja penerbitan rampaian dari proses awal hingga akhir.
 • Merancang penentuan spesifikasi bahan penerbitan rampaian untuk dibukakan tawaran kepada pencetak dan menghubungi pencetak yang berjaya untuk proses cetak dan mengeluarkan surat lantikan.
 • Menguruskan ihsan bahan penerbitan rampaian untuk bahagian dan jabatan tertentu.
 • Cawangan Hak Cipta, Royalti dan Perlesenan bertanggungjawab menguruskan:
  • Hal-hal kewangan yang berhubungkait dengan bayaran royalti dan honorarium penulis. 
  • Penjualan lesen penerbitan buku untuk tujuan komersial
  • Penjualan lesen penerbitan karya mengikut genre untuk diterjemah dan diterbitkan
  • Penjualan lesen penerbitan karya yang diterbitkan dalam jurnal

Unit Penyemak


Tanggungjawab:

 • Mengendalikan penyemakan buku, majalah, jurnal dan bahan rampaian dari segi teknikal khususnya ejaan, pemisah, perkataan, kesilapan fakta yang nyata dan peristilahan.
 • Penyemakan merupakan satu usaha untuk memastikan bahan terbitan dan dicetak berdasarkan manuskrip asal yang diterima dari editor.

Unit Pemasaran, Seranta dan Perhubungan Awam


Tanggungjawab:

 • Menguruskan hasil jualan harian buku dan majalah dan semua hasil jualan dicatat dalam buku jualan dan dimasukkan ke dalam buku stok dengan mencatat nombor resit bayaran.
 • Menyertai pameran dan jualan buku dan majalah DBP dalam aktiviti jerayawara yang dikendalikan oleh jabatan, sekolah-sekolah, institusi tinggi, agensi swasta dan program-program utama yang dilaksanakan di negara ini, mahupun di luar negeri.
 • Mengendalikan promosi dan publisiti terbitan buku, majalah dan jurnal DBP
 • Menyelaras perhubungan awam dengan pihak media bagi aktiviti dan program yang dikendalikan oleh jabatan.