Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengenalan - Dasar Penubuhan


Dasar Penubuhan

 • Berusaha dan berikhtiar mengembangkan dan meninggikan  bahasa Melayu.
 • Menyesuaikan pemakaian bahasa Melayu yang telah dijadikan bahasa rasmi negara mengikut kehendak dan semangat Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dalam bab 82 (i).
 • Mengeluarkan dan menentukan pengeluaran buku.
 • Menyatupadukan ejaan dan sebutan serta mengadakan perkataan teknikal dalam bahasa Melayu.
 • Menggalakkan orang-orang  yang berkebolehan dalam mempelajari bahasa Melayu.

Peranan DBP

 • Bertanggungjawab membina dan mengembangmajukan bahasa dan  sastera Melayu;

 • Menyelidik dan mendokumentasi bahan-bahan kebudayaan;

 • Menerbitkan buku, majalah, dan jurnal; dan

 • Menyediakan perkhidmatan perpustakaan di seluruh negara.

 

Tiang Seri DBP

 

 • Mendaulatkan dan memperkasa bahasa Melayu;

 • Memelihara dan mengembangmajukan warisan bangsa - budaya Melayu (bahasa, sastera, dan persuratan Melayu) untuk mengangkat martabat serta maruah bangsa;

 • Mengembangkan budaya ilmu dan membaca melalui ICT dalam kalangan masyarakat;

 • Memupuk dan mengembangkan bakat dan kreativiti bangsa yang berkaitan dengan bahasa, sastera, dan budaya Melayu terutama dalam kalangan belia dan generasi muda; dan

 • Agenda-agenda bahasa, sastera. Budaya, estetika dan perpustakaan berasaskan falsafah Melayu Islam Beraja