Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengiktirafan - Anugerah Bahasawan

Anugerah Bahasawan dan Sasterawan ini diadakan bagi mengenang jasa dan bakti tokoh, pejuang atau individu yang mampu dalam mengembangmajukan bahasa Melayu di negara ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah Bahasawan dan Sasterawan kali pertama bersempena dengan Sambutan Jubli Emas 50 Tahun Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 17 September 2011 di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. 

​BIL
PENERIMA
NAMA​TAHUN MENERIMA​
​1
Wijaya.jpg

Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar


​2011