Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengiktirafan - Anugerah Penulis Asia Tenggara (S.E.A Write Award)

Anugerah Penulis Asia Tenggara ini adalah sebagai pengiktirafan kepada para penulis dan penyair terkemuka di negara-negara rantau ASEAN, iaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kemboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Negara Brunei Darussalam mula diundang untuk menghantar penulis bagi menerima anugerah ini pada tahun 1986. Sehingga 2019, seramai 34 orang terdiri daripada penulis, penyair dan penggiat sastera dari Negara Brunei Darussalam telah diangkat dan diberi penghormatan untuk menerima anugerah tersebut.

Pemilihan tokoh penerima anugerah ini diselenggarakan oleh setiap negara Asia Tenggara. Karya penerima anugerah akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Anugerah Penulis Asia Tenggara di Bangkok, Thailand dan kriteria tambahan menurut pertimbangan Panel Penilai di setiap negara. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan bertindak selaku Urus Setia dalam pemilihan Penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara bagi Negara Brunei Darussalam.

​BIL PENERIMA​ NAMA​ ​NAMA PENA
​TAHUN MENERIMA
​11.png​Dato Paduka Awang Haji Muslim bin Haji Burut Muslim Burmat​1986
​2Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim.png
​Yang Berhormat,
Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim
Yahya M.S. 1987
​3Allahyarham Awang Haji Leman bin Ahmad.pngAllahyarham Awang Haji Leman bin Ahmad​Adi Marhaen ​1988
​4Allahyarham Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohd. Said.png​Allahyarham Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohd. SaidAdi Kelana ​1989
​5Awang Haji Mohd. Salleh bin Abdul Latif.png​Awang Haji Mohd. Salleh bin Abdul LatifSalleh Abd. Latif 1990​
​6Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.pngYang Berhormat,
Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin​
Shukri Zain ​1991
​7Awang Haji Abd. Rahman bin Md. Yusof.pngAwang Haji Abd. Rahman bin Md. Yusof​A.Rahman Yusof ​1992
​8
Allahyarham Pengiran Setia Negara Pengiran Dr. Haji Mohd. Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim​Yura Halim ​1993 
​9Awang Haji Morshidi bin Haji Marsal.pngAwang Haji Morshidi bin Haji Marsal​Mussidi ​1994
​10aji tahir.png
Pengiran Haji Aji bin Pengiran Haji Md. Tahir​ PH Muhammad Abdul Aziz​1995
​11sabtu salleh.png
Allahyarham Pengiran Haji Sabtu bin Pengiran Haji Md. Salleh​
A.S. Isma1996​
​12
MOHAMMAD TIMBANG.png
​Haji Awang Mohammad bin Haji Timbang

A.Mohammad Timbang
1997
​13
Badaruddin othman.png

Yang Berhormat,

Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman

Badaruddin H.O.
1998
​14
Shahri hussin.png

Awang Haji Mohd. Shahri bin Pehin Orang

Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja Awang

Haji Md. Hussin


Norsiah M.S.
1999
​15

Yang Berhormat,

Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned


Adi Rumi
2000
​16
Ibrahim muhammad.png
Awang Haji Ibrahim bin Haji Muhammad
Rahim M.S.
2001
​17
Rosli bidin.png
Allahyarham Awang Rosli bin Bidin
Rosli Abidin Yahya
2002
​18

Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid
A. Hashim Hamid
2003
19​
Jawawi ahmad.png
Awang Haji Jawawi bin Haji Ahmad HJR
2004
​20
Brahim tengah.png
Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah
Rahimi A.B.
2005
​21
Shawal rajab.png
Allahyarham Awang Haji Shawal bin Rajab
Shawal Rajab 2006
​22
Moksin kadir.png
Awang Haji Moksin bin Haji Abdul Kadir K. Manis
2007
​23
Mohammad rahman.png
Allahyarham Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman
PH Mohammad Abd. Rahman
2008
​24
Norsiah gapar.png
Dayang Hajah Norsiah binti Haji Abd. Gapar
Norsiah Abd. Gapar
​2009
​25

Yang Berhormat,

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar


Wijaya
2010
​26

Awang Mohd Zefri Ariff bin Mohd Zain Ariff
Zefri Ariff Brunei
2011
​27
Mahmud damit.png
Pengiran Haji Mahmud bin Pengiran Damit
Mahmudamit
2012
​28
Masri idris.png
Awang Haji Masri bin Haji IdrisHaji Masri Haji Idris 2013
​29
Yusuf daud.png
Awang Haji Mohd. Yusuf bin Haji Mohd. Daud
Yusuf M.D.
2014
​30
Aziz tuah.png
Awang Haji Abdul Aziz bin Tuah
JaBiT Abdul Aziz
2015
​31
Jamaluddin aspar.png
Awang Haji Jamaluddin bin Aspar
Maya Brunei
2016
​32
Mahadi matarsat.png
Awang Haji Mahadi bin Haji Matarsat
Mahadi R.S.
2017
​33
Tarif hamid.png
Awang Tarif bin Haji Abdul Hamid Tati Isma
2018
34
salmi mesra1.jpg
Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Tamat​
Salmi Mesra​
2019​