Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengiktirafan - Anugerah Penulisan Islam (API)

Anugerah Penulisan Islam (API) diwujudkan bagi menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berazam menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai Negara Zikir. Anugerah ini merupakan sebagai penghormatan dan pengiktirafan tertinggi kepada penulis-penulis tanah air yang telah memberikan sumbangan yang cemerlang dalam mengembangkan, mengukuhkan dan memartabatkan syiar dakwah Islamiah melalui hasil karya mereka dalam penulisan nonkreatif berunsur Islam yang bermutu tinggi.

​BIL
PENERIMA​
NAMA​
NAMA PENA​TAHUN MENERIMA​
​1
Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.png

Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin

​Shukri Zain
​2011
​2
Adi Rumi.jpg

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned


Adi Rumi
​2011
​3
Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar.png

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar (Allahyarham)


Wijaya

​2011
​4
Dr. Awang Haji Mahmud Saedon bin Awang Othman.png
​Dato Paduka Seri Setia Profesor Dr. Awang Haji Mahmud Saedon bin Awang Othman (Allahyarham)

​-
2011​