Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan

PENGENALAN


Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan (BPDP) diwujudkan kembali pada 14 Rabiulakhir 1439 bersamaan 1 Januari 2018. Upaya menubuhkan semula bahagian ini adalah dengan melihat kepada kepentingan peranan Bahagian ini dalam sama-sama mendukung, mengangkat dan memperkasa bahasa, sastera dan budaya di negara ini. 

BPDP ditunjangi oleh tiga unit dengan masing-masing unit menggalas fungsi dan tanggungjawab, di samping mengendalikan beberapa projek dan kegiatan pada setiap tahun. 
 • Unit Penyelidikan
 • Unit Dokumentasi
 • Unit Pengiktirafan
STRUKTUR B7.jpg

 
BPDP diketuai oleh Dayang Hajah Haireni binti Haji Awang Damit, Pegawai Bahasa Kanan dan mempunyai 17 orang pegawai dan kakitangan, iaitu sembilan orang lelaki dan lapan orang perempuan.


FUNGSI

Unit Penyelidikan

 • Melaksanakan penyelidikan dan penelitian secara komprehensif dalam bidang bahasa, sastera dan budaya.
 • Mengusahakan penerbitan Manuskrip Melayu Lama dan Diangdangan koleksi jabatan.
 • Bertanggungjawab mengidentifikasi dan memulihara manuskrip lama.


Unit Dokumentasi 

Unit Dokumentasi dibahagikan kepada tiga cawangan, iaitu:

 • Cawangan Jurnal Beriga
 • Cawangan Dokumentasi dan Arkib
 • Cawangan Jurugambar

i. Cawangan Jurnal Beriga

Mengusahakan penerbitan Jurnal Beriga 2x setahun, iaitu keluaran Januari – Jun dan Julai – Disember. 


ii. Cawangan Dokumentasi dan Arkib

 • Melaksanakan kerja-kerja pendokumentasian (perolehan, kumpul, simpan dan pelihara) bahan-bahan arkib sebagai sumber rujukan dan penyebaran maklumat. 
 • Menyediakan dan menyelenggara Bilik Bacaan dan Rujukan bagi perkhidmatan rujukan dan peminjaman bahan.
 • Mengusahakan dan menyelenggara proses penukaran format koleksi bahan arkib daripada bentuk asal kepada bentuk lain.

iii. Cawangan Jurugambar

 • Membuat liputan penggambaran dalam bentuk foto pegun (still) dan video kegiatan-kegiatan kendalian oleh jabatan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
 • Menyediakan gambar-gambar untuk dijadikan rujukan dan penerbitan dalam bentuk thumbnail.


Unit Pengiktirafan

 • Bertindak selaku Urus Setia bagi anugerah-anugerah berikut:
  • Anugerah Penulis Asia Tenggara (S.E.A Write Award)
  • Anugerah Kesusasteraan Islam (AKI)
  • Anugerah Penulisan Islam (API)
  • Anugerah Bahasawan
  • Anugerah Duta Bahasa
  • Anugerah Sastera Nasional (ASN)
 • Mengusahakan penerbitan buku-buku sastera bagi tokoh-tokoh sastera khususnya penerima anugerah dalam bidang kesusasteraan.
 • Mengungkayahkan Multaqa Sasterawan Islam Brunei, iaitu projek tahunan bahagian sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada penulis-penulis tanah air.